Zorg Archief

Bij het in gebruik nemen van nieuwe EPD software komt veel kijken. Door wettelijke eisen, maar ook door herroepingsrecht van de zorgverzekeraar, moeten de oude gegevens voor langere tijd toegankelijk blijven. Door de jaren heen veranderen de eisen rondom het vastleggen van gegevens aangaande het medische dossier. Hierdoor is het praktisch onmogelijk om historische gegevens mee te nemen naar het nieuwe systeem. Zorg Archief voorziet in deze behoefte door gegevens in detail over te nemen en de relaties tussen de gegevens te behouden. Naast intuïtieve schermen zijn er ook diverse presentatie- en exportmogelijkheden aanwezig om de gegevens in de juiste vorm op te vragen en te gebruiken. Ook het exporteren van een dossier is met een eenvoudige handeling te realiseren door de uitgebreide workflow mogelijkheden.

Kwalitatieve informatie kan alleen plaats vinden als er geen gegevens verloren gaan bij de migratie vanuit de oude omgeving(en).  Bij het inrichten dragen wij er zorg  voor om de gegevens in de juiste context en volledigheid over te nemen.

Door de nieuwe privacy wetgeving hebben personen meer rechten gekregen om sturing te geven over hun eigen gegevens. Zorg Archief is hierop voorbereid en ondersteund bijvoorbeeld optimaal het proces rondom ‘Recht op vergetelheid’.

Vaak krijgen wij te horen dat er geen bewerkingen meer plaats vinden op de historische gegevens. De werkelijkheid is minder waar en de behoefte blijft om in bepaalde gevallen een mutatie door te voeren. Dit is geen probleem voor Zorg Archief door de standaard aanwezigheid van uitgebreid rechtenbeheer, logging (audit-trail) en invoerschermen om het gehele proces te sturen.

Zorg Archief is op eenvoudige wijze uit te breiden met onze overige modules bijvoorbeeld Financieel Archief of Vektis Archief. Hierdoor is het mogelijk om het hele traject van behandeling tot aan de financiële afhandeling vast te leggen.

Zorg Archief draagt ook sterk bij aan het besparen van de totale kosten op de oude omgeving(en). Reken maar eens uit wat het kost om de oude omgeving(en) beschikbaar te houden en denk daarbij bijvoorbeeld aan abonnementskosten, onderhoudskosten en serverkosten.